Ordinace     Kosmetika

Ordinační hodiny:

Pondělí   7.15-11.45 ambulance  12.45-14.30 oper.zákroky  14.45-16.15 lék.kosmetika

Úterý        7.15-11.45 ambulance  12.4 -15.00 oper.zákroky

Středa     7.15-11.45 ambulance   13.00-14.45 ambulance    15.00-16.15 lék.kosmetika

Čtvrtek    7.15-11.45 ambulance   13.00-14.45 oper.zákroky

Pátek      8.00 -11.45 ambulance - pouze objednaní pacienti

Individuálně lze zajistit  vyšetření i v mimopracovní dobu.

 

Smluvní pojišťovny:                                                                                                               

Všeobecná zdravotní pojišťovna   111

Vojenská zdravotní pojišťovna       201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,poj. a staveb.  207

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR   211

Ošetřujeme také pacienty bez zdravot. pojištění na základě přímé úhrady.Nové pacienty přijímáme,nutné objednání k vyšetření osobně nebo telefonicky na tel. 515242593.Akutní případy ošetřujeme denně od 7.15 hodin dle pořadí příchozích /mimo pátky/, je časový prostor na vyšetření 4 neobjednaných pacientů.